На крају видјела (61)

На крају видјела LXV

19:24 минута (3.33 МБ)

На крају видјела LXIV

12:40 минута (2.18 МБ)

На крају видјела LXIII

19:33 минута (3.36 МБ)

На крају видјела LXII

14:48 минута (2.54 МБ)

На крају видјела LXI

24:29 минута (4.21 МБ)

На крају видјела LX

21:13 минута (3.64 МБ)

На крају видјела LIX

14:47 минута (2.54 МБ)

На крају видјела LVIII

20:31 минута (3.53 МБ)

На крају видјела LVII

11:43 минута (2.01 МБ)

На крају видјела LVI

16:13 минута (2.79 МБ)

На крају видјела LV

20:24 минута (2.92 МБ)

На крају видјела LIV

13:34 минута (1.95 МБ)

На крају видјела LI

24:38 минута (4.23 МБ)

На крају видјела L

15:49 минута (2.72 МБ)

На крају видјела XLIX

25:48 минута (4.43 МБ)

На крају видјела XLVIII

16:23 минута (2.82 МБ)

Тема најновије емисије На крају видјела, говори о драми норвешког драматичара Хенрика Ибзена, под називом АВЕТИ.

 

На крају видјела XLVII

24:12 минута (4.16 МБ)

Најновија емисија На крају видјела говори на тему ИСКУСТВО ПИСАЊА.

 

 

На крају видјела XLVI

16:00 минута (2.75 МБ)

Најновија емисија На крају видјела, говориће, дакле, о БЕСКРАЈНОСТИ ДРУГОСТИ, додирујући пјесму Најбељи Голуб, од пјесника Пол Целана.

 

 

На крају видјела XLV

29:04 минута (4.99 МБ)

Најновија емисија На крају видјела бавиће се проблематиком НИХИЛИЗМА као модерног симптома.

 

На крају видјела XLIII

27:42 минута (4.76 МБ)

У најновијој емисији НА КРАЈУ ВИДЈЕЛА, бавићемо се проблематиком ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БИЋА, и/или ОНТО-ДИГИТАЛИЗАЦИЈОМ која поприма најрадикалније облике и исказе, какви су тероризам и гетоизација, усамљеност БИЋА и празан ход ИСТОРИЈЕ:

Syndicate content