На крају видјела

На крају видјела XLIII

27:42 минута (4.76 МБ)

У најновијој емисији НА КРАЈУ ВИДЈЕЛА, бавићемо се проблематиком ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БИЋА, и/или ОНТО-ДИГИТАЛИЗАЦИЈОМ која поприма најрадикалније облике и исказе, какви су тероризам и гетоизација, усамљеност БИЋА и празан ход ИСТОРИЈЕ:

На крају видјела XLII

15:18 минута (2.63 МБ)

Тема емисије XLII, говори, дакле, о АРТУР АДАМОВУ.

На крају видјела XLI

28:04 минута (4.82 МБ)

Тема ове емисије говори о ПИСМУ и ФРАНЦ КАФКИ.

На крају видјела XL

22:41 минута (3.25 МБ)

Тема најновије емисије На крају видјела говори о ИСТИНА ЉУБАВ!

 

 

На крају видјела XXXIX

19:33 минута (2.8 МБ)

На крају видјела XXXVIII

22:28 минута (3.22 МБ)

У данашњој емисији На крају вијдела, говоримо о питању СЛОБОДЕ, СУШТИНЕ, ПУТА и ИСТИНЕ.

 

На крају видјела XXXVI

24:11 минута (4.16 МБ)

Тема данашње емисије На Крају Видјела бавиће се појавом, условно речено, духа и његовом функцијом у дјелу шведског драмског писца, зачетника модерног театра, Аугуста Стриндберга. Ако Хамлет рече: " Небом и паклом на освету гоњен", шта ново у живот и пут драматургије уводи баш Стриндберг?

На крају видјела XXXV

17:39 минута (3.03 МБ)

У данашњој емисији На крају видјела говоримо о следећим стиховима Његошевим из Луче Микрокозме:

"Некакво ме својство дигло тамо / некакав ме свети магнет тегли. / Глас њен моју душу збуњену / Божанственим стреца електризмом."

На крају видјела XXXIV

14:55 минута (2.57 МБ)

Тема данашње емисије На крају видјела, говориће о ДЈЕТИЊСТВУ, том богаству које је немјерљиво и једнако томе неупоредиво, и како је један психолог већ рекао: "Још само дијете не зна каква је благост упражњавати дјетињство!"

 

На крају видјела XXXIII

22:13 минута (3.82 МБ)

Тема најновије емсије На крају видјела, говори о феномену слика - тијело у дјелу Марсел Пруста, и о интересантним инсертима код Достојевског.

Емисија се, дакле, дијели на двије теме.

Syndicate content