Vaskrsnji Utorak

Kalendar za 21. april

Vaskršnji utorak

…I ako to čuje namjesnik, mi ćemo ga uvjeriti i vas osloboditi brige. A oni uzevši novce, učiniše kao što bijahu naučeni. I razglasi se ova riječ među Judejcima do danas. A Jedanaest učenika otidoše u Galileju, na goru kuda im je zapovjedio Isus. I kada ga vidješe, pokloniše mu se; a neki posumnjaše. I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlgast na nebu i na zemlji. Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio; i, evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin” (Mt. 28, 1-20).

Sveti apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asinkrit, Flegont i Ermije. Sveti Nifont episkop Novgorodski. Sveti Kelestin papa Rimski.