Viber Image 2019 08 06 15 05 14

Адвокат Каварић о порукама бившег режима да ће 8. јануара имовина СПЦ прећи у државно власништво

Поруке представника бившег режима да ће 8. јануара имовина СПЦ прећи у државно власништво, адвокат Далибор Каварић, правни заступник СПЦ у Црној Гори, оцењује за “Новости” као нетачно, лаичко и злонамерно тумачење непостојећих чланова 62, 63 и 64 ранијег прописа.

Наведени чланови, чак и када су постојали нису прописивали да ће се до 8. јануара црквена имовина укњизити на државу већ да је до тада требала да буде пописана црквена имовина  коју је претходна Влада била планирала да преукњижи на себе.

У односу на спекулације које су се појавиле у медијима а које се односе на ранији закон о слободи вероисповести, и тврдњу да ће наводно сва Црквена имовина до 08. јануара 2021 године бити уписана на државу, истичем да се ради о лаичком и аматерском тумачењу ранијег члана, 63 тога закона којим је било прописано да је орган управе надлежан за послове имовине дужан  да, у року од годину дана (08.01.2021. године) од дана ступања на снагу тог закона, утврди верске објекте и земљиште који су у смислу члана 62 тог закона државна својина (објекти и земљиште до 1918. године), изврши њихов попис и поднесе захтев за упис права државне својине на тим непокретностима у катастар непокретности.

Истим чланом је у ставу 2 исти орган управе надлежан за послове катастра био дужан да упис тог захтева “за упис државне имовине” упише у листовима непокрености и у евиенцијама покренутих поступака и да тај упис изврши у року од 15 дана од дана подношења тог захтјева, о чему, је без одлагања, био дужан да обавести верску заједницу која користи објекте и земљиште из става 1 тог члана.

Значи, чак је и тим чланом 63, било прописано само да је Управа за имовину била дужна да до 08. јануара 2021 године изврши попис црквене имовине и поднесе захтјев за упис права државне својине (који је члан 62, 63 и 64 новим законом уклоњен из ранијег текста законом о изменама и допунама закона који је Скупситна Црне Горе игзласала 28.12.2020. године и који закон председник одбија да потпише). Подсећам да је по раније, такође неважећем  члану 64 који је члан такође стављен ван снаге (новим законом о измјенама и допунама) било прописано да би се тек по правоснажности одлуке којом се врши упис права државне својине у катастар непокретности у складу са чланом 62 ст. 1 и 2 овог закона извршила насилна преукњижба и отимање црквене имовине – објашњава Каварић.

-Дакле, ови чланови; 62, 63 и 64 не само да нису више на снази него су и као раније важећи, сада од одређених аутора који су нестрпљиви да незаконито преукњиже црквену имовину; погрешно протумачени. Наиме Законом о државном премјеру и катастру непокретности (“Службени лист Републике Црне Горе”, бр. 029/07 од 25.05.2007, 017/18 од 20.03.2018) су прецизно прописани начини промјене права својине и основ за упис у члану 84 гдје се прописује да се упис права својине врши на основу:

1) закона;

2) извршне одлуке надлежног органа;

3) правоснажне одлуке суда;

4) исправе о правном послу сачињене у складу са законом.

Сваки поступак или насилни покушај преукњижбе црквене имовине, мимо горе прописаних законом о катастру биће санкционисана против учинилаца тих дјела, кривичним поступцима ради кривичних дјела крађе, разбојничке крађе у стицају са злоупотребом службенога положаја Дакле, теза о томе да ће 08 јануара ове године Црквена имовина бити преписана на било кога је нетачна јер се ради о ранијим члановима 62, 63 и 64 који не само да су уклоњени из новога закона о измјенама и допунама закона о слободи вјероисповијести, већ ни у ранијем пропису у коме су они постојали нису прописивали такву управну ситуацију, већ се искључиво ради о злонамјерном тумачењу из похлепне жеје појединих светокрадица који би хтели по сваку цијену да опљачкају имовину цркве, што им свакако неће бити дозвољено и ради чега ће сносити подсљедице и санкције правне државе.

Извор: Новости