Адвокат Велибор Марковић

Адвокат Велибор Марковић: Тражити поновну регистрацију некога ко је већ регистрован и постоји у правном систему Црне Горе, нема смисла

Поводом изјаве за Дневне новине “Побједа”, од стране мог драгог и уваженог колеге Николе Мартиновића, према којој регистровање (регистрација) вјерских заједница, међу којима је и Митрополија црногорско-приморска, које се тражи према сада важећем Закону о слободи вјероисповијести или увјерења и правном положају вјерских заједница, наводно не представља прекид њиховог правног континутитета, јер тај упис такође наводно нема конститутиван карактер, већ само представља регистрацију дјеловања.

Упућујем јавност на акт Управе за статистику од 19. септембра 2015. године (обавјештење о разврставању), којим је Митрополија разврстана под матичним бројем 02246414, назив подгрупе “дјелатност вјерских организација”, затим рјешење о регистрацији за ПДВ, Владе Републике Црне Горе број: 31/31-00323-3 од 6. октобра 2004. године, којим је Митрополија регистрована у регистар пореских обвезника под бр. ПИБ 02246414 са регистрационим бројем који је идентичан са бројем донесеног рјешења, као и увјерење Владе Републике Црне Горе – Министарства унутрашњих послова 01-091/16-49335/3 од 23. новембра 2016. године, којим се потврђује да Митрополија црногорско-приморска са својим епархијама има својство грађанско-правних лица у складу са законским прописима Црне Горе.

Отуда тражити поновну регистрацију некога ко је већ регистрован и постоји не само фактички, већ и формално-правно у правном систему Црне Горе, нема правног, ни другог смисла. С друге стране, тражењем од неког да учини нешто што он већ јесте, као што је нова регистрација, ствара се основана сумња да се њоме настоји прекинути правни континуитет између стања прије и стања од момента те региастрације, а што би за посљедицу могло да има и проглашавање имовине дотадашњег титулара ничијом ствари “res nullius”, која би као таква постала државна својина.

Према томе, не може се сувислом прихватити обавеза поновне регистрације субјекта који неспорно постоји и евидентиран је у правном животу и саобраћају, и то под изговором регистрације дјеловања оног ко је већ регистрован као дјелатељ, порески обвезник и носилац свих осталих права и обавеза као и сва друга физичка и правна лица, а посебно од њега тражити подношење пријаве за регистрацију, већ је држава овлашћена да “ex offo” (по службеној дужности) изврши регистрацију таквих субјеката или о њима води евиденцију у било ком регистру који она формира за своје потребе.

извор: фејсбук