Vjernici Brane Svetinje Niksic

Agora V

U  emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom  dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modrnu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Društvene okolnosti  nam nameću pojam kojim ćemo se baviti u ovoj emisiji, a to je Ikona.