Jeromonah Makarije

Jeromonah Makarije

Beseda jeromonaha Makarija u Nedelju pravoslavlja u manastiru Savina

Na sedam Vaseljenskih sabora koliko ih je bilo zaključno sa osmim vekom utvrđivala se istina vere i ta istina stoji do današnjeg dana, a današnji dan posvećen je pobedi svih sedam Vaseljenskih sabora i potvrdi da jedino takva vera donosi čoveku spasenje. Onaj ko se drži te istinite vere koja je predana svetim saborima spasiće se, a onaj ko iskrivljuje tu veru, ko pokušava da donese neku drugu ljudsku filosofiju ne samo da se neće spasiti nego će pogubiti i mnoge oko sebe.

Ovo su reči pastirske besede jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji koju je služio u manastiru Savina u Nedelju pravoslavlja.