Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na „Agori“: Braneći javni prostor od javne sfere shvaćene kao publicitet, mi zapravo branimo demokratiju kao politički poredak i kao način života

Ime: 49-Emisija Agora - Javna sfera; Opis: "49-Emisija Agora - Javna sfera". Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Doc. dr Dušan KrcunovićNa Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Tema o kojoj razgovaramo je “javna sfera“, šta je karaktreriše, da li može doći do ugrožavanja javnog prostora, i da li je danas ugrožena demokratja, neka su od pitanja na ovoj Agori.

Hrišćanska javnost je spasonosni prostor za sve nas koji držimo do nekih univerzalnih bogočovječanskih vrijednosti i zahvaljujući tome javni prostor biva sačuvan, to jest biva sačuvana svijest o normativnoj ideji javnog prostora“.