Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Individualizacija identiteta ide u pravcu odbacibvanja svih kolektivnih formi identiteta“

Ime: 17. Emisija Agora - Identitet; Opis: Individualizacija identiteta ide u pravcu odbacibvanja svih kolektivnih formi identiteta Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

U ovoj emisiji razgovaramo o „Identitetu“, i dotičemo se raznih i zanimljivih pitanja i tema.

  • „Naš civilizacijski identitet kao pravoslavnih hrišćana potvrđuje se kroz Litije“  
  • Da li postoje brojni identiteti kod jednog pojedinca?
  • Da li je danas Hrišćanski identitet u krizi?
  • Na koji je to način naš identitet vezan sa narativnim identitetom.