Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Poslednji čovjek je politički pasivan. On ne zna šta je Agora. On je agorafobičan, on se boji otvorenog prostora, njega ne bi bilo na Litijama“

Ime: 22. Emisija Agora - Stari i novi covjek; Opis: O „starom i novom čovjeku“ Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

U ovoj emisije govorimo o „starom i novom čovjeku“, a povod je nedavno gostovanje dr Dušana Krcunovića i jereja mr Zorana Miljanića na „Trgu od ćirilice“ gdje je govorio na temu “Stari i novi čovjek kao biblijska i socio-politička kategorija“.

Niz zanimljivih pitanja  i tema se nametnulo, a neka od njih su:

Zašto antinomiju starog i novog čovjeka možemo posmatrati zahvaljujući Bibliji – Novom zavjetu?

– „Čovjek po prirodi sebe postavlja spram nečeg božanskog. Dinamika ljudskog života ishodi iz tog samopostavljanja“.

– „Put od starog ka novom čovjeku vodi od krštenja“.  

– Kako  se na ovu temu promišlja  u antičkoj filosofiji, hrišćanstvu, te u savremenom društvu, spomenuvši Sofoklea, E. Kanta, M. Hajdegera, F. Ničea, E. Levinasa, Rudolfa Ota…  i zašto je sveti apostol Pavle čitan kod savremenih autora!