Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Religijska pitanja nisu odvojena od socijalne i političke dimenzije ljudskog života“

Ime: 32. Emisija Agora - Sveti Jovan Krstitelj, Prorok i Preteca; Opis: "32. Emisija Agora - Sveti Jovan Krstitelj, Prorok i Preteca". Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

U ovoj emisiji govorimo o Svetom Jovanu Proroku, Preteči i Krstitelju Gospodnjemčovjeku Agore.

Razgovaramo o njegovoj aktuelnosti u širem društvenom kontekstu, te na koji je to način  imao snažnu društvenu ulogu…

Iz šire društveno-istorijske i kulturne panorame možemo bolje da razumijemo višedimenzijalnost njegove uloge, uključujući i savremenost njegove poruke, kroz dubinsku vezu između socio-političkih  ideala, s jedne i etičko-religijskih ideala, s druge strane.

Bilo koji društveni preoražaj bi trebao da se započne sa pokajanjem“.