Prva Zenevska Konvencija

Ljetopis, 22. avgust 2019

Ime: Ljetopis 22.08.2019 (1864 Zenevska Konvencija, 1978 Kenijata); Opis: Ljetopis, 22. avgust Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 22. avgusta 1864. godine potpisana je Prva ženevska konvencija. Na međunarodnoj konferenciji 12 država pristupilo je Konvenciji […]

Municipium S

Ljetopis, 21. avgust 2019

Ime: Ljetopis 21.08.2019 (2008 Municipijum S, 1975 Kuba); Opis: Ljetopis, 21. avgust Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 21. avgusta 2008. godine u Pljevljima je saopšteno da arheološka istraživanja rimskog grada Municipium S u Kominama […]

Mont Everest

Ljetopis, 20. avgust 2019. godine

Ime: Ljetopis 20.08.2019 (1940 Trocki, 1980 Mont Everest); Opis: Ljetopis, 20. avgust Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 20. avgusta 1980. godine italijanski alpinista njemačkog porijekla Rajnhold Mesner je prvi uspio da se sam popne […]

Zlatibor

Ljetopis, 19. avgust 2019. godine

Ime: Ljetopis 19.08.2019 (232 Sremsko Vinogorje, 1893 Zlatibor); Opis: Ljetopis, 19. avgust Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 19. avgusta 1893. godine kralj Aleksandar Obrenović posjetio je Zlatibor a ovaj datum obilježava se kao početak […]

Podgorica

Ljetopis, 18. avgust 2019. godine

Ime: Ljetopis 18.08.2019 (1326 Podgorica, 2000 Indijanci u Brazilu); Opis: Ljetopis, 18. avgust Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 18. avgusta 1326. godine u kotorskim arhivima prvi put se pominje Podgorica. U jednom dokumentu zapisano je […]

Ivo Vizin

Ljetopis, 17. avgust 2019. godine

Ime: Ljetopis 17.08.2019 (1868 Ivo Vizin, 2001 Zivko Nikolic); Opis: Ljetopis, 17. avgust Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 17. avgusta 1868. godine umro je kotorski moreplovac kapetan Ivo Vizin, prvi Jugosloven koji je oplovio Zemlju. […]

Cerska Bitka

Ljetopis, 16. avgust 2019. godine

Ime: Ljetopis 16.08.2019 (1914 Cerska bitka, 1804 Orden legije casti); Opis: Ljetopis, 16. avgust Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 16. avgusta 1914. godine počela je Cerska bitka između Srbije i Austrougarske tokom Prvog svjetskog rata. Prva saveznička […]

Nikejsko Carstvo

Ljetopis, 15. avgust 2019. godine

Ime: Ljetopis 15.08.2019 (1261 Nikejsko carstvo, 1994 Karlos Sakal); Opis: Ljetopis, 15. avgust Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 15. avgusta 1261. godine Mihailo VIII Paleolog oslobodio je Carigrad i ponovo ga proglasio prijestonicom Vizantije. Carigrad […]

Dahau

Ljetopis, 14. avgust 2019. godine

Ime: Ljetopis 14.08.2019 (1900 Bokserski ustanak, 1934 Dahau); Opis: Ljetopis, 14. avgust Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 14. avgusta 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dahau, kod Minhena, stigli su prvi zatvorenici, protivnici […]