Jovan Lestvicnik

Monahoslov CXCIV

Ime: 194. MONAHOSLOV; Opis: Prepodobni Jovan Lestvičnik Tip: audio/mpeg

PREPODOBNI JOVAN LESTVIČNIK KRATKO ŽITIJE PREPODOBNOGOPŠTA NAČELA PODVIŽNIŠTVAEmisija u kojoj se bavimo poukama drevnih monaha i učitelja Crkve Hristove.Kad sretnete svetog […]

Sveti Jefrem Sirin

Monahoslov CXCII

Ime: 192. MONAHOSLOV; Opis: Prepodobni Jefrem Sirin Tip: audio/mpeg

PREPODOBNI JEFREM SIRINSAVJETI PODVIŽNICIMA(drugi dio)Emisija u kojoj se bavimo poukama drevnih monaha i učitelja Crkve Hristove.Kad sretnete svetog čovjeka, nešto […]

Sveti Jefrem Sirin

Monahoslov CXCI

Ime: 191. MONAHOSLOV; Opis: Savjeti podvižnicima Tip: audio/mpeg

PREPODOBNI JEFREM SIRINSAVJETI PODVIŽNICIMA(prvi dio)Emisija u kojoj se bavimo poukama drevnih monaha i učitelja Crkve Hristove.Kad sretnete svetog čovjeka, nešto […]