Sveti Nikolaj Mirlikijski Čudotvorac

Svetonikolajevska svetigorina praznična poruka

Svetigorine praznične poruke: SVETONIKOLAJEVSKA SVETIGORINA PRAZNIČNA PORUKA Uvaženi slušaoci Radio Svetigore, u serijalu “Svetigorine praznične poruke“, čućete poruke i pouke […]