Istorijska čitanka

Istorijska čitanka II

Ime: Istorijska Citanka 002; Opis: "Istorijska Citanka 002". Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

  • Jelena Balšić je paradigma Crne Gore i Srbije, tragike i veličine Srpskog naroda. I zato, što više znamo o njoj više ćemo znati o sebi, o onome što je bilo i što nam slijedi!
  • Ko je veći junak? Onaj koji se, u Staroj Crnoj Gori, sa sabljom u ruci sa slobode borio za slobodu… ili onaj koji se pod turskom okupacijom sa željom za slobodu borio za slobodu… i sačuvao vjeru i sačuvao slobodu! Upravo jedan od ovih drugih je Srbin iz Podgorice Filip Lainović.