Istorijska čitanka

Istorijska čitanka VIII

Ime: Istorijska Citanka 008; Opis: Emisija-Istorijska čitanka Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

  • U vrijeme kada je dovršen, u novembru 1940. godine, Most na Tari je bio najveći drumski lučni most od armiranog betona u Evropi i jedan od nekoliko najvećih mostova ove vrste u svijetu. Ovaj ljepotan među mostovima će početi svoj vijek u jednom vremenu kada je bilo mnogo važnije srušiti nego izgraditi most, i u kraju gdje će rat ispoljiti svu svoju žestinu kao rijetko gdje u svijetu.