Историјска читанка

Историјска читанка XXIV

Име: Istorijska Citanka 024; Опис: Емисија-Историјска читанка Тип: audio/mpeg

Људи и вријеме, села и градови, сви за себе једна прича… Сви заједно читанка из које учимо. Историјска читанка!

Историјска читанка је емисија о људима и њиховим потомцима, о бившим и данашњим селима и градовима који су мјера људске вјере и љубави, о протеклом времену које је завјештање за будућност!

Настанак племена текао је споро, а почивао је на крвном сродству. Оно је било најважније за конституисање братстава, која сачињавају племе. Братства су могла бити и различитог поријекла, а усмена традиција изградила је свијест о поријеклу од једног претка. Други чинилац био је привредно-географски, тако да је свако племе имало своју територију, која је била тачно ограничена и неприкосновена, а брањена је, ако је требало и оружаном силом...