Istorijska čitanka

Istorijska čitanka XXVI

Ime: Istorijska Citanka 026; Opis: "Istorijska Citanka 026". Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

Kada je novembra 1710. godine Turska vjerolomno prekinula Carigradski mirovni ugovor iz 1700. godine i otpočela rat protiv Rusije Car Petar Veliki je u svom planu vođenja rata veoma ozbiljno mjesto odredio balkanskim narodima koje je pozvao na ustanak. Naravno, tada su tražili kontakte sa Rusijom predstavnici Srpskog naroda…