Istorijska čitanka

Istorijska čitanka XXXI

Ime: Istorijska Citanka 31; Opis: Emisija-Istorijska čitanka Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

Vasojevićke kuće su često sa svih strana okružene šljivicima ili voćnjacima sa jabukama, kruškama, naročito u Polimlju iznad Andrijevice, i tom pogledu su slične kućama u Šumadiji….