Sveti Simeon Dajbabski

Iz riznice Svetog Simeona Dajbabskog

U izdanju manastira Dajbabe i izdavačke kuće “Svetigora”, na Cetinju je 2007. godine štampana knjiga Sabranih spisa Prepodobnog Simeona Dajbabskog, autora jeromonaha Isaka Simića.

 

Sveti Simeon Dajbabski

 

Svjedočenja o Prepodobnom Simeonu, njegove kratke pouke, kao i poeziju iz svetiteljevih zbirki pjesama, sabrane u ovoj knjizi čitaju Aleksandar Vujović i Olivera Balaban.

 

U današnjoj emisiji slušamo o postanku Svetouspenskog manastira Dajbabe, o dolasku arhimandrita Simeona Popovića u ovu svetinju, kao i o tome kako se crkva u kamenu kopala. Čućemo pouke starca o monaškom životu i pjesmu “Na grobu siromaha poštena” iz njegove zbirke pjesama “Nadgrobni natpisi”. Priču upotpunjuju starčeve kratke pouke.

 

Danas slušamo Pismo arhimandrita Simeona Mitropolitu Gavrilu Dožiću, iz 1937. godine. Zatim, pjesmu Natpis na grobu djeteta i razmišljanja Prepodobnog Simeona o grijehu gnjeva, kao i pouke gnjevnome čovjeku. Kao i do sada, u pauzama slušamo Svetiteljeve kratke pouke.

 

U današnjoj emisiji slušamo o slikarstvu Svetog Simeona, za koga je ikonopis bio i dio podviga i oblik rukodelje. Freske oslikane u njegovoj crkvi, u pećini, na specifičan način svjedoče i o samom Svetom Simeonu, o njegovom duhovnom životu i blagoj naravi. Slušamo priče o poslušnosti i srebroljublju. Na samom kraju današnje emisije čućemo pjesmu “Natpis dobrog sveštenika pastira”, u pauzama slušamo kratke pouke iz starčeve riznice.

 

Iz riznice Svetog Simeona Dajbabskog za današnju emisiju smo izdvojili: starčeve pouke onima koji su u tuzi i žalosti, zatim o odrečenju od svijeta, i iskušenjima koja prate takvu odluku. Slušamo i pjesmu Natpis na grobu nevjernika. Današnjom emisijom završava se kratki serijal priča o Svetom Simeonu Dajbabskom i njegovim pisanim radovima.

 

Sveti Simeon Dajbabski