Otac Makarije

Jeromonah Makarije savinski: “Ljubav koja se ostvaruje u slobodi je osnov odnosa Boga i čovjeka“

Ime: 10.08.2020 otac makarije besjeda; Opis: Ljubav koja se ostvaruje u slobodi je osnov odnosa Boga i čovjeka Tip: audio/mpeg

Na devetu nedjelju po Duhovima, praznik Svetih Pantelejmona i Klimenta, u nedjelju 9. avgusta 2020. godine molitveno je bilo u manastiru Savina u Herceg Novom gdje je Svetu liturgiju služio iguman ove Svete obitelji jeromonah Makarije.

Otac Makarije je podsjetio na riječi prvosvešteničke molitve Hristove, koju je izgovorio pred samo Svoje stradanje, pokušavajući da objasni učenicima Svojim šta će sve uslijediti nakon Njegovog raspeća.

“Utvrđujući učenike u vjeri i obećanju koje je donio na zemlju, Hristos kaže da će se On vaznijeti na nebesa kako bi umolio Oca da pošalje Duha utješitelja, koji će svjedočiti istinu u ovome svijetu. Gospod sve čini kako bi svoje učenike utvrdio u vjeri, da se ne uplaše i sablazne od kneza koji vlada ovim svijetom, a koji, dolazeći, uzima danak grijeha ljudskog u ovome svijetu, uzimajući i svakog onog ko grijehu služi. Hristos dodaje i to da knez ovoga svijeta u Gospodu ne nalazi ništa“- pojašnjava otac Makarije dodajući da čovjek u ovome svijetu sam bira kome će služiti, po tome kako će usmjeriti svoje psihoifizičke sposobnosti.

,,Sve ono što nam je Bog dao u trenutku stvaranja i što smo na rođenju dobili kao dar života, mi možemo usmjeriti u dva pravca: ili da budemo robovi grijehu i đavolu, ili da budemo rabovi Božiji koji, služeći Gospodu, dobijaju istinsku slobodu. Samo onaj koji se trudi da ne pripada knezu ovoga svijeta može da naslijedi Vječno Carstvo, nazvavši se sinom Božijim po blagodati i istinskim hrišćaninom“- besjedio je otac Makarije dodajući da svaki čovjek, koji dolazi u ovaj svijet, ima potrebu za time. On naglašava da je Gospod Isus Hristos jedini koji nema potrebe da se kaje i bori, jer je slobodan od grijeha.

“Gospod Isus Hristos oblačeći se u tijelo i uzimajući ljudsku prirodu na Sebe, postaje kao i mi. Uzevši na Sebe ljudsko tijelo Hristos ga, na tajanstven način sjedinjuje sa Božanskom prirodom, ne miješajući je, ali stvarajući u Svojoj ipostasi tajanstvenu zajednica gdje se nerazlučno sjedinjujuju Božanska i čovječanska priroda. Bog postaje čovjek nikada ne prestajući da bude i Bog u isto vrijeme. Na taj način i nama daje mogućnost da se sjedinimo sa Njim, najprije u Svetim tajnama Crkve kroz Svetu tajnu krštenja, gdje se zapečaćujemo Duhom Svetim kada izgovorimo one riječi da vjerujemo da je Gospod Isus Hristos istinski Bog i istinski čovjek. Usinovljujući se, kroz Svetu tajnu krštenja, Bogu ocu, mi dobijamo priliku da budemo istisnki slobodne sluge Božije, koje će naslijediti vječno Carstvo Božije“- kazao je savinski Iguman.

Otac Makarije dalje uči da od naše slobodne volje zavisi da li ćemo naslijediti vječno Carstvo Božije.

“Ako se budemo opredjeljivali za zlo i strasti koje djeluju u našim udovima, ili, ne daj Bože, ako čak i ne znamo da imamo strasti, to će nas duhovno sljepilo dovesti u jednu potpuno beznadežnu situaciju. Udubljujući se u bogopoznanje, čovjek neminovno dolazi do poznanja sebe samoga gdje nailazi na bezbroj stvari koje se protive Bogu. Kada vidi da se svojim tjelesnim udovima protivi Bogu, čovjek će, shvatajući svoju nemoć, istinski zavapiti Bogu moleći Ga da mu pomogne da se izdigne iz blata grijeha. Tek onda će Bog prići i pomoći čovjeku, jer Bog neće čovjeka na silu da natjera da se spasi. Ljubav koja se ostvaruje u slobodi je osnov odnosa Boga i čovjeka. Bog čovjeka ne prisiljava da mu služi već se čovjek, svojom slobodnom voljom, opredjeljuje i bira hoće li ispuniti strast ili će se boriti za vrlinu, hoće li, ili neće, osuditi nekoga i uraditi bilo šta što se kosi sa njegovom savješću. Čovjeku koji nema poznanja strasti, sudi sopstvena savjest zbog djela koja čini, ukoliko su ona protivna Bogu. Čovjek koji se ne kaje, ne ispravlja i ne traži pomoć od Boga, potpada pod vlast kneza ovoga svijeta- đavola. Takav čovjek ne može ispuniti zapovijest Božiju da, kada dođe knez ovoga svijeta, u njemu ne nađe ništa svoje, jer tu zapovijest može ispuniti samo onaj koji se obukao u Hrista. Knez ovoga svijeta tjeraće vas da se gnjevite na nekog, da budete zlobni, čak i da nekog ubijete ali ako u vama nema poriva ka tome, on na to neće moći da vas prisili jer će u vama biti Hristos, Koji će vam blagodaću svojom dati Silu da ne učinite zlo. Ne morate gledati oko sebe da bi vidjeli šta se događa u svijetu, dovoljno je da se zagledate u samog sebe i vidjećete da mnogo puta mi ne služimo Bogu, predajući se strastima. Ponekad osuđujemo i mrzimo druge ne samo dan ili dva već i godinama, dok neki u tom stanju dočekaju i smrt. U jednom trenutku završiće se vrijeme koje nam je dato za pokajanje. Ako to vrijeme ne iskoristimo na dobro kako bi se ispravili, sjedinivši se sa Bogom, mi ćemo služiti demonu ostajući da mu služimo i u vječnosti jer smo mu se spostvenom voljom privoljeli“- kazao je otac Makarije.

Otac Makarije nas uči da svoje glave priklonimo Bogu, i da pokrenuvši se i priznajući svoju nemoć, zatražimo pomoć od Božije svemoći, jer nam Bog ne može pomoći prije nego što se mi pokrenemo na dobro.

,,To je istinska vjera, vjera Svetog Save. To je istinsko Pravoslavlje, sve van toga je pogrešno učenje i pogrešan put. To je i vjera Svetih Pantelejmona i Klimenta koje danas slavimo i svih svetitelja za koje smo čuli i o kojima smo čitali u svetim spisima. Poklonimo već danas, ovog trenutka se poklonimo istinskom Bogu odlučujući u svom srcu da od danas nećemo služiti đavolu i svojim strastima i da ćemo se svim silama truditi da biramo Boga i pravdu u svim životnim situacijama. Kada tako odlučimo u svom srcu, zatražimo pomoć od Boga, Koji će nam dati silu da budemo istinska djeca Njegova, koja će se radovati ovome svijetu i vječnosti u zajednici sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom“- rekao je u liturgijskoj besjedi jeromonah Makarije Iguman svete obitelji manastira Savina.

Slobodanka Grdinić