Sveti Stefan despot Srpski

Kalendar za 1. avgust

Sveti Stefan despot Srpski

Konstantin Filosof, životopisac Svetog Stefana Visokog, sina Svetog kneza Lazara Srpskog i kneginje Milice, piše da je Sveti Bogovidac Mojsije bio uzor i obrazac Svetom Bogoljupcu, pravednom Stefanu despotu, jer je i životni put njih dvojice od samog početka skoro jednak. I Mojsije i Stefan su oko 40 godina spasonosno vodili svoj bogoizabrani narod kroz zemlju ropstva egipatskog i turskog. Još ga je uporedio sa Isusom Navinom, jer mu je bio sličan u veri i hrabrosti, te sa prorokom Danilom i Sveta Tri Mladića iz peći vavilonske, jer je i on kao i oni bio u čeljustima lavovskim i prolazio groz oganj. Podigao je divne zadužbine, manastire Mansiju i Kalenić. Upokojio se u Gospodu 1427. godine.

Prepodobna Makrina. Prepodobni Dije. Prepodobna Evgenija, srpska carica Milica.