01.05

Kalendar za 1. maj

Prepodobni Jovan

Učenik sv. Grigorija Dekapolita. U vreme ikonoborne jeresi car Lav Jermenin stavi ovoga Jovana na muke zajedno sa njegovim učiteljem Grigorijem i sa sv. Josifom Pesmopiscem. Kada Grigorije skonča svoj zemaljski život, Jovan postade iguman manastira Dekapolitovog u Carigradu. Postavši iguman on usugubi svoj podvig radi carstva Božjeg. Skončao mirno oko 820 god. A po smrti sahrani ga sv. Josif česno blizu groba sv. Grigorija.

Sveti mučenik Viktor. Sveti mučenik Jovan Novi Janjinski.