Sveti Simon Mirotočivi

Kalendar za 10. januar

Sveti Simon Mirotočivi

Odakle je, ko su mu roditelji, gde je otpočeo sa podvizima – ne zna se. Kada je došao na Svetu Goru, našao je sebi starca duhovnika koji ga je, po ljubavi ga kineći, naučio bezuslovnoj poslušnosti. Težeći vrlinskom životu, kasnije se osamio u pećini na jednoj steni na južnoj strani Svete Gore, gde je vodio neprestanu borbu sa demonima. Tu je, nakon što se podvigom pročuo nadaleko, po nalogu same Bogorodice, osnovao manastir kojeg je nazvao Vitlejem, jer mu se ukazala zvezda gde da ga podiže, a koji je kasnije nazvan Simonopetra. Divne podvige i čudesa učinio je kako za života tako i posle smrti. Iz njegovih moštiju poteklo je miro. Upokojio se mirno i prešao ka Gospodu Isusu Hristu 1257. godine.

Svetih 20.000 mučenika Nikomidijskih. Sveta mučenica Domna. Poprazništvo Hristovog Rođenja.