Prepodobni Hariton Ispovednik

Kalendar za 11. oktobar

Prepodobni Hariton Ispovednik

Ugledan građanin Ikonije, javno je ispovedao Hrista. Kada je počelo gonjenje hrišćana pod carem Avrelijem, Haritona odmah izvedoše na sud i sve mu telo pretvoriše u jednu ranu. Tada je umro car Avrelije, i Haritona oslobodiše. Na putu za Jerusalim, uhvatiše ga razbojnici od kojih se, Božijim promislom, oslobodio. Onda se povukao u Faransku pustinju, gde je osnovao manastir. Toj obitelji je ostavio ustav i otišao je u drugu pustinju, prema Jerihonu, gde osnova drugi manastir, koji je nazvan Haritonov. Najzad je osnovao i treći manastir, Sukijski. Predao je dušu Gospodu u dubokoj starosti, 350. godine. Mošti su mu u manastiru kojeg je prvo osnovao. Njemu pripisuju čin službe monaškog postriženja.

Sveti prorok Varuh. Sveti mučenik Marko, pastir. Sveti mučenik Vaclav, kralj Češki.