Sveti prorok Malahija

Kalendar za 16. januar

Sveti prorok Malahija

Poslednji, po vremenu, od proroka. Rodio se posle povratka Jevreja iz ropstva vavilonskog. Narod ga je nazivao angelom. Bio je neobično lep i duševno čist. Često je govrio sa angelom, lice u lice, kao što čovek govori sa prijateljem. Pritom se događalo da i drugi ljudi čuju glas angela, ali niko od njih nije se udostojio da vidi njegovo lice. Proricao je ono što mu je angel javljao. Vikao je na neblagodarni izrailjski narod i na bezakone sveštenike. Petsto godina pre Hrista prorekao je dolazak i službu Jovana Krstitelja. On je, uglavnom, prorok dana Strašnoga Suda. Bogu se prestavio mlad i sahranjen je kraj svojih predaka. Nakon njega, do Jovana Krstitelja, u Izrailju više nije bilo proroka.

Sveti mučenik Gordije.