Sveti mučenici Trofim, Savatije i Dorimedont

Kalendar za 2. oktobar

Sveti mučenici Trofim, Savatije i Dorimedont

U vreme cara Prova, u III veku, u Antiohiju dođoše hrišćani Trofim i Savatije. Baš u to vreme u Dafni kod Antiohije prinosili su žrtve Apolonu. Kad videše da došljaci ne učestvuju u žrtvoprinošenju, prijaviše ih namesniku Antiohije Atiku, koji ih izvede na sud. Kako nisu hteli da se odreknu Hrista, stavi ih na muke. Prvo je mučio Trofima i onda ga je poslao u Frigiju mučitelju Dionisiju. Potom je na muke stavio Savatija, tukli su ga, istjazavali i strugali gvožđem dok mu nisu skinuli meso sa kostiju. U tim mukama Savatije i skonča. Trofima je u tamnici kod Dionisija posećivao, i služio mu je, senator Dorimedont, potajni hrišćanin. Mučitelj ih obojicu baci pred zveri i na kraju ih poseče mačem.

Sveti mučenik Zosim Pustinjak. Sveti Teodor, knez Jaroslavski.