Sveti prorok Samuilo

Kalendar za 2. septembar

Sveti prorok Samuilo

Petnaesti i poslednji izrailjski sudija. Živeo je oko 1.100 godina pre Hrista. Rođen je Ramatu (Arimateji). Majka Ana, nerotkinja, isplakala ga je od Boga i, kada je imao 3 godine, posvetila ga je Bogu. U 12. godini imao je otkrovenje od Boga o kazni koja predstoji prvosvešteniku Iliji zbog nevaljalstva njegovih sinova Ofnia i Finesa. I Filistejci ubiše sinove Ilijine, on umre kad to ču, pokoriše Izrailj i zapleniše Kovčeg zaveta. Nakon 20 godina ropstva, Bog posla izrailjskom narodu Samuila da propoveda pokajanje. I narod odbaci idole i priznade Samuila za proroka, sveštenika i sudiju. Pred smrt, protivno i svojoj i Božijoj volji, na njihovo uporno traženje, ostavio je narodu cara Saula, a potom Davida.

Sveštenomučenik Filip, episkop Iraklijski