Sveti mučenici Mina

Kalendar za 23. decembar

Sveti mučenici Mina i drugi

Mina i Ermogen rođeni su u Atini. Živeli su u Carigradu i bili su u velikoj časti i kod cara i kod naroda. Jednom prilikom posla car Maksimijan Minu da istrebi hrišćane u Aleksandriji. Mina tamo sebe objavi hrišćaninom. Onda car posla Ermogena da kazni Minu i uguši hrišćanstvo u ovom gradu. Ermogen Mini odseče stopala i jezik, i izbode oči, pa ga baci u tamnicu, gde ga isceli Gospod. Videvši to, Ermogen se krsti, poče propovedati Hrista i postade episkop u Aleksandriji. Tada u Aleksandriju ode car Maksimijan i stavi Minu i Ermogena na muke. Videvši njihovu hrabrost, pred carem uzviknu da je hrišćanin i prijatelj Svetog Mine Evgraf, car trže mač i poseče ga. A dželati posekoše Minu i Ermogena.

Prepodobna Angelina i Sveti Jovan, despot. Sveti mučenik Gemel. Prepodobni Toma Defurkin. Teofil, episkop Antiohijski. Božićni post.