Sveti apostol Simon Zilot

Kalendar za 23. maj

Sveti apostol Simon Zilot

Jedan od Dvanaestorice, rodom iz Kane Galilejske. Na svadbu mu je došao Gospod Isus Hristos sa svojom Presvetom Majkom i sa učenicima. Kada je nestalo vina, Gospod je pretvorio vodu u vino. Videvši ovo čudo, mladoženja ostavi i kuću, i nevestu, i roditelje i pođe za Hristom. Zilot znači Revnitelj. Zilotom je Simon nazvan zbog njegove velike revnosti prema Spasitelju i Njegovom Jevanđelju. Primivši, sa ostalim apostolima, na dan Pedesetnice Duha Svetoga, otišao je da propoveda Jevanđelje u Mavritaniju, u Africi. Nakon što je mnoge obratio Hristovoj veri, stavljen je na muke i na kraju raspet na krst, kao i njegov Gospod kojem je verno služio i koji mu je primio venac slave u besmrtnom Carstvu Nebeskom.

Sveti mučenici Alfej, Filadelf i Kirin. Prepodobna Isidora Jurodiva. Blažena Tajsa.