Sveti mučenik i arhiđakon Evplo

Kalendar za 24. avgust

Sveti mučenik i arhiđakon Evplo

Bio je đakon u Katani, na Siciliji. Kada je car Dioklecijan poslao na Siciliju vojvodu Pentagura da ubija hrišćane, ovaj ne nađe nikoga jer ono malo što ih je bilo krili su se. Tada neko optuži Evpla da ide sa nekom knjigom kod potajnih hrišćana i čita im je. Kada su ga izveli na sud, obesili su mu tu knjigu, Sveto Jevanđelje, o vrat i bacili ga u tamnicu. Nakon 7 dana gladovanja predali su ga na muke. Silno su ga tukli gvozdenim motkama, a on im se rugao: „Ove su muke za mene kao paučina, nađite neke ljuće“. Potom je otvorio Jevanđelje i čitao narodu iz njega. Tada se mnogi obratiše u Hristovu veru. Sveti Evplo je posečen 304. godine. Čudotvorne mošti su mu u selu Vico della Batonia, kod Napulja.

Sveta mučenica Susana Devica i drugi sa njom. Sveti Nifont, patrijarh Carigradski. Prepodobni Vasilije i Teodor Pečerski. Velikogospojinski post.