24 10

Kalendar za 24. oktobar

Sveti apostol Filip

Rodom iz Kesarije Palestinske. Bio je oženjen i imao je 4 kćerke, sve zavetovane device Hrista radi i od Boga obdarene darom proricanja. Kada su apostoli birali đakone, izabrali su i Filipa, koji je sa velikom revnošću služio ubogima i udovicama. U vreme gonjenje hrišćana u Jerusalimu, sklonio se u Samariju, gde je propovedao Jevanđelje i činio mnoga čuda: izgonio demone, iscelivao bolesne… Videći čuda Svetog apostola Filipa, krsti se i čuveni Simon Volh. Sveti Filip je krstio i evnuha carice Kandakije. Potom ga je angel Božiji u trenutku preneo u Azot, gde je takođe propovedao Jevanđelje i mnoge krstio. Onda je postavljen za episkopa u Traliji. Predao je dušu Gospodu mirno, u dubokoj starosti.

Prepodobni Teofan