Sveti mučenici Ermil i Stratonik

Kalendar za 26. januar

Sveti mučenici Ermil i Stratonik

U vreme gonjenja hrišćana pod carem Likinijem, uhvaćen je i đakon Ermil. On slobodno ispovedi svoju veru i obradova se što ga vode na mučenje Hrista radi. Uzalud ga je car nagovarao da se odrekne svoje vere, uzalud mu je i pretio. „Gospod je sa mnom, ne bojim se; šta će mi učiniti čovjek?“ (Ps. 118, 6), odgovorio mu je đakon Ermin. Nakon velikog mučenja, baciše ga u tamnicu. Tamničar je bio Stratonik, potajni hrišćanin, koji, potaknut Ermilovim stradanjem, i sam javno ispovedi svoju veru. Tada, po naredbi carevoj, obojicu vezaše u mrežu i baciše u Dunav, nedaleko od Beograda. Nakon tri dana, voda izbaci njihova tela na obalu. Ovi ranohrišćanski mučenici beogradski postradaše za Hrista 315. godine.

Sveti Jakov, episkop Nisibijski. Prepodobni Maksim Kapsokaliva.