26 07

Kalendar za 26. jul

Sabor Svetog arhangela Gavrila

Ovog dana slave se njegova javljanja kroz istoriju ljudskog spasenja. Praznik je ustanovljen na Svetoj gori u IX veku povodom javljanja arhangela Gavrila u keliji kod Kareje gde je prstom ispisao na kamenu pesmu Bogorodici „Dostoйno estъ“. Ovaj arhangel je proroku Mojseju saopštio kako je stvoren svet, što je on zapisao u knjizi Postanja, proroku Danilu tajne o budućim carstvima i dolasku Spasitelja, Svetoj Ani da će roditi preblagoslovenu Devu Mariju, prvosvešteniku Zahariju da će mu se roditi sin Jovan Preteča, Svetoj Devi je u Nazaretu blagovestio začeće i rođenje Gospoda Isusa Hrista, te se javio pravednom Josifu, pa pastirima kod Vitlejema, samom Gospodu u Getsimanskom vrtu, ženama mironosicama itd.

Sveti Julijan, episkop Kenomanski. Prepodobni Stefan Savait. Prepodobna Sara.