Sveta mučenica Glikerija

Kalendar za 26. maj

Sveta mučenica Glikerija

Kći nekog guvernera iz Rima. Po očevoj smrti, nastanila se u Trajanopolju u Trakiji. U vreme cara Antonina, izveli su je da prinese žrtvu idolu Dijevom. Ona nacrta krst na čelu i po njenoj molitvi udari grom i razbi idola. Pretukavši je, namesnik je baci u tamnicu koju zapečati, s namerom da je umori glađu. Ali Glikeriju je hranio angel Božiji, nebeskom hranom. Kada su otvorili tamnicu, ugledaše je zdravu i veselu, svu svetlu. Tamničar Laodikije videvši to čudo poverova u Hrista i odmah ga posekoše. A Glikeriju su bacili u ognjenu peć, gde je ostala nepovređena. Najzad su je bacili pred lavove, gde sveta deva predade dušu Gospodu. Postradala je 177. godine. Iz njenih moštiju poteklo je miro.

Ikona Presvete Bogorodice Pećke. Sveti mučenik Aleksandar. Prepodobni Jovan, Jevtimije, Georgije i Gavril Iverski.