Sveti Jovan Zlatousti

Kalendar za 26. novembar

Sveti Jovan Zlatousti

Rođen u Antiohiji 354. godine. Krstio ga je patrijarh Aleksandrijski Meletije. Kad se zamonašio, napisao je knjigu „O sveštenstvu“. Tada su mu se javili apostoli Jovan i Petar i prorekli mu veliku službu, ali i veliko stradanje. Kada ga je patrijarh Flavijan rukopoložio, svi su videli belog goluba nad njegovom glavom. Patrijarh Carigrdaski bio je 6 godina, a potom je misionario Keltima i Skitima. Suzbio je simoniju, napisao naročiti čin Svete Liturgije, rastumačio Sveto Pismo. Crkvi je ostavio mnoge dragocene knjige svojih beseda. Izobličio je caricu Evdokiju, i ona ga je dva puta prognala. Predao je dušu Gospodu u izgnanstvu, u mestu Komani u Jermeniji. Telo mu je u Vatikanu, a glava u Moskvi.

Sveti mučenici Antonin, Nikifor, German i Maneta. Prepodobni mučenik Damaskin.