26 10

Kalendar za 26. oktobar

Sveti mučenik Karp

Bio je episkop Tijatirski, rodom iz Pergama. Postradao je za Hrista, sa đakonom Papilom, u vreme cara Dekija i namesnika Valerija. Valerije ih je oterao u Sar, gde ih je stavio na muke, ali angel Božiji ih je iscelio. Potom su ih odvukli u Pergam. Karpa su vezali za drvo i šibali dok nije bio sav u ranama. Tada on poče da se smeje. Kada su ga upitali zašto se smeje, reče da vidi nebesa otvorena i Gospoda na prestolu, sa heruvimima i serafimima unaokolo. Papila, dok su ga mučili, isceli čoveka slepog na jedno oko i mnogi, videvši to, poverovaše u Hrista. Bacili su ih pred zveri, pa u ognjenu peć, u koju sa njima uskoči i Papilina sestra Agatonika. Na kraju su ih posekli mačem, 251. godine.

Spomen Svetih 365 otaca Sedmog Vaseljenskog Sabora. Sveta velikomučenica Zlata Maglenska. Sveštenomučenik Venijamin, đakon.