Časne verige Svetog apostola Petra

Kalendar za 29. januar

Časne verige Svetog apostola Petra

„I gle, anđeo Gospodnji se pojavi, i svetlost obasja prostoriju, i kucnuvši Petra u rebra probudi ga govoreći: Ustani brzo! I spadoše mu verige s ruku“ (Dela. Ap. 12, 7). Ovaj dan posvećen je spomenu na taj događaj. Hrišćani su časne verige Svetog apostola Petra čuvali i zbog njihove celebne moći. Jerusalimski patrijarh Sveti Juvenal dao ih je carici Evdokiji, prognanoj ženi cara Teodosija Mlađeg. Ona ih prepolovi i jednu polovinu posla crkvi Svetih Apostola u Carigradu, a drugu kćerki carici Evdoksiji, Valentijanovoj ženi, u Rimu. Evdoksija podiže u Rimu crkvu Svetog apostola Petra i u nju položi ove verige, a sa njima i one u koje je ga je okovao Neron neposredno pre nego je raspet na krst.

Sveti mučenici Pevsip, Elevsip, Malevsip i baba im Leonila. Prepodobnomučenik Damaskin Gabrovski. Prepodobni Romil Ravanički.