Prepodobni Grigorije Dekapolit

Kalendar za 3. decembar

Prepodobni Grigorije Dekapolit

Rođen u Irinopolju, u Dekapolju Isavrijskom, na jugu Male Azije, od roditelja poznatih i blagočestivih, Sergija i Marte. Kada je imao 8 godina, dali su ga na škole, gde je dobro izučio Sveto Pismo. A kada je postao punoletan, roditelji su hteli da ga ožene, ali on pobeže u pustinju i zamonaši se. Živeo je u više mesta: u Vizantiji, Rimu, na Olimpu u Maloj Aziji… Gde god da je bio, zadivljavao bi ljude svojim podvizima i čudima. I gde god je bio, pokazao se revnosnim borcem za poštovanje svetih ikona. Javljali su mu se angeli Božiji, gledao je njihovu lepotu i umilno pojanje. Događalo se da ga ozari nebeska svetlost. Živeo je bogougodno i dugo. Predao je dušu svoju Gospodu mirno u IX veku, u Carigradu.

Sveti Prokl, patrijarh Carigradski. Sveti mučenici Jevstatije, Tespesije i Anatolije. Sveti Isak, arhiepiskop Jermenski. Svete tri device. Pretprazništvo Vavedenja Presvete Bogorodice. Božićni post.