03 10

Kalendar za 3. oktobar

Sveti velikomučenik Jevstatije

Veliki rimski vojskovođa Plakida. Jednom, u lovu, među rogovima jelena javi mu se krst i ču glas koji ga pozva da se krsti. Na krštenju je dobio ime Jevstatije, žena mu Teopistija i sinovi Agapije i Teopist. Tada se udalji u Egipat, gde mu neki varvarin ote ženu, a decu oteše zveri. Potom u selu Vadisisu požive 15 godina kao najamnik. Kad varvari napadoše na Rimsko carstvo, car Trajan posla da ga traže. Našli su ga njegovi drugovi i on pobedi varvare. U povratku za Rim pronađe i ženu i sinove. Trajan je već bio umro i zacario se Adrijan, koji zatraži od Jevstatija da prinese žrtve idolima. Kad on reče da je hrišćanin, stavi ga na muke, zajedno sa ženom i decom. Umorili su ih u usijanom volu.

Sveti Mihail, knez, i Teodor, boljarin. Prepodobni mučenik Ilarion.