03 09

Kalendar za 3. septembar

Sveti apostol Tadej

Jedan od Sedamdesetorice. Primio je krštenje od Svetog Jovana Krstitelja, a posle je sledovao Gospodu. Nakon što se vazneo na nebo, Gospod je poslao Tadeja u Edesu, po obećanju knezu Avgaru kada mu je poslao ubrus sa Svojim nerukotvorenim likom. Kada je celivao taj ubrus, Avgar se isceli od gube, ali ne sasvim. Sveti Tadej pouči Avgara veri i krsti ga. Dok je, prilikom krštenja, Avgar izlazio iz vode, i ostatak gube je spao sa njega. Proslavivši Boga, on sazva sve građane Edese da od Svetog Tadeja čuju propoved o Hristu. Čuvši apostolovu propoved i videvši čudesno iscelenje svoga kneza, sav edeski narod odbaci idole, primi Hristovu veru i krsti se. Sveti Tadej se upokojio u Viritu Finikijskom.

Sveta mučenica Vasa i njena deca: Teognije, Agapije i Pist. Prepodobni Avramije Smolenski. Sveti praoci Avram, Isak i Jakov. Sveštenomučenik Rafailo Šišatovački.