Prepodobnomučenici đakon Avakum i iguman Pajsije

Kalendar za 30. decembar

Prepodobnomučenici đakon Avakum i iguman Pajsije

Đakon Avakum rođen je u Knez Polju, podno Kozare, 1794. godine. U ranoj mladosti izučio pismo i bogoslužbene knjige, i zamonašio se. Rukopoložen u čin đakona kada mu je bilo 18 godina. Kada su Turci zapalili manastir Moštanicu, sa majkom Božanom obreo se u manastiru Trnava kod Čačka, gde ih je primio iguman Pajsije. Kada su Turci ugušili Hadži-Prodanovu bunu, u koloni od 115 ljudi iz Čačka su u Beograd sprovedeni i iguman Pajsije i đakon Avakum. Turci su obojicu nabili na kolac na Kalemegdanu, 1814. godine. Noseći svoj kolac beogradskim ulicama, đakon Avakum je pevao. Majka je išla za njim i plačući ga molila da se poturči i sačuva život, ali njega ništa nije moglo odvojiti od ljubavi Hrista Boga.

Sveti prorok Danil i tri otroka: Ananije, Azarije i Misail. Prepodobni Danil (Donale). Božićni post.