Svete mučenice Vera, Nada i Ljubav i majka im Sofija

Kalendar za 30. septembar

Svete mučenice Vera, Nada i Ljubav i majka im Sofija

Živele su i postradale u Rimu. Sofija, udovica, dobro je utvrdila i sebe i kćerke u Hristovoj veri. U vreme kada se mučiteljska ruka cara Adrijana pružila na dobrodeteljni dom Sofijin, Vera je imala 12, Nada 10, a Ljubav 9 godina. Kada su ih izveli pred cara, sve četiri, držeći se za ruke, ispovediše veru u Hrista i odbiše da prinesu žrtvu idolskoj boginji Artemidi. Kada otpoče njihovo stradanje, majka je hrabrila kćerke i Bogu se molila da istraju do kraja. Mučitelji su ih stavili na teške muke: tukli su ih, sekli sa njih meso, bacali u vatru i vrelu smolu… Na kraju su sve tri sestre posekli. Majka je sahranila mrtva tela svojih kćerki, ostade na grobu tri dana i noći, pa i sama predade duh Bogu.

Sveta mučenica Agatoklija. Svetih sto pedeset i šest mučenika Misirskih. Sveta mučenica Teodotija.