04 10

Kalendar za 4. oktobar

Sveti apostol Kodrat

Jedan od Sedamdesetorice, učenik velikih apostola. Bio je episkop najpre u Atini, nakon Svetog Publija, pa onda u Magneziji. Bio je veoma učen. Kao svetlost je zasijao Jelinima, razgrnuo je njihovu idolopoklonsku tamu, i molitvom je porušio demonske hramove. Ali, neznabošci omrzoše svetog čoveka. Najpre su ga tukli kamenjem, a onda su ga bacili u tamnicu. Nisu mu davali hrane i tako su ga umorili. Sveti Kodrat je napisao odbranu hrišćana i predao je caru Adrijanu. Ta odbrana je napravila toliki uticaj na neznabožačkog cara, da je on naredio da se obustavi gonjenje hrišćana bez naročite krivice. Sveti Kodrat je predao dušu svoju Gospodu oko 130. godine. Postradao je u Magneziji, gde je i sahranjen.

Sveštenomučenik Ipatije, episkop Efeski, i Andrej, prezviter. Sveti Dimitrije, episkop Rostovski. Sabor svetitelja Kijevo-pečerskih.