05 11

Kalendar za 5. novembar

Sveti apostol Jakov, prvi episkop Jerusalimski

Jedan od Sedamdesetorice, sin Josifa, obručnika Presvete Deve, nazvan Brat Gospodnji. Čim je čuo Hristovu nauku, počeo je po njoj da živi. Kažu da je živeo samo o hlebu i vodi. Devstvenik do kraja života. Noći je provodio u molitvi Bogu. Bio je episkop u Jerusalimu 30 godina. Po ukazanju Gospoda, sastavio je prvu Liturgiju. I sami neverni Jevreji zvali su ga Jakov Pravedni. Kada dođe za prvosveštenika Anan, sa jevrejskim starešinama mu na praznik Pashe reče da se popne na krov i govori protiv Hrista. On se pope i poče govoriti o Hristu, pa ga gurnuše sa krova. Tada priđe jedan čovek i udari ga u glavu tako da mu je prosuo mozak. Svetom Jakovu je bio 63 godine kada je postradao za Gospoda.

Sveti Ignjatije, patrijarh Carigradski. Sveti mučenik Jakov Borovicki.