Uspenije Svete Ane

Kalendar za 7. avgust

Uspenije Svete Ane

Na današnji dan praznuje se uspenije Svete Ane, majke Presvete Bogorodice. Sveta Ana je kćerka sveštenika Matana, od kolena Levijevog, i Marije iz Vitlejema. Njeni roditelji imali su još dve kćerke: Mariju, koja se udala u Vitlejem i rodila Salomiju, i Soviju koja se takođe udala u Vitlejem i koja je rodila Jelisavetu, majku Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Sa svojim mužem Joakimom živela je 50 godina bez dece. A onda je Bog uslišio njihove usrdne molitve i poslao im je arhangela Gavrila koji je Svetoj Ani objavio da će roditi kćerku. I Ana, iako starica, odmah zače i zaista rodi kćerku, i to kakvu kćerku – Presvetu Devu Mariju. Upokojila se u Gospodu kada je imala 79 godina.

Sveta Olimpijada Đakonisa. Prepodobna Evpraksija Devica. Spomen Petog Vaseljenskog Sabora.