Sveta prvomučenica Tekla

Kalendar za 7. oktobar

Sveta prvomučenica Tekla

Rođena u Ikoniji, od neznabožnih roditelja. Kada je imala 18 godina, verena je. Tada je u Ikoniju došao apostol Pavle sa Varnavom. Slušajući Apostola tri dana, obrati se u Hristovu veru i zavešta se živeti u devstvu. Majka je predade sudiji da je baci u oganj, ali je Bog sačuva nepovređenu. U Antiohiji je gradski starešina optuži je da je hrišćanka, jer ga je odbila. Knez je baci zverima, ali oni je ne takoše, pa je, zadivljen, pusti. Podvizavala se kod Selevkije, iscelivala bolesne i mnoge obratila Hristu. Lekari i vračevi iz Selevkije poslaše neke mladiće da je oskverne. Bežeći pred njima, starica Tekla dođe do stene, pomoli se Bogu, i ona se otvori. Ta stena joj je bila i skrovište i grob.

Prepodobni Simon (Stefan Prvovenčani). Sveti Vladislav, kralj. Prepodobni David (Dimitrije Nemanjić, knez).