09 11

Kalendar za 9. novembar

Sveti mučenik Nestor

Solunjanin, Hristovoj veri naučio ga je Sveti Dimitrije. Car Maksimijan uveseljavaše narod na razne načine, pa i gladijatorskim borbama. Njegov ljubimac bio je neki Lije, golijatskog rasta i snage. Videći kako gladijatoru dovode hrišćane, Nestor ode u tamnicu Svetom Dimitriju i zatraži blagoslov da izađe Liju na megdan. Sveti Dimitrije ga blagoslovi, znamenova krsnim znakom na čelu i prsima i reče mu da će pobediti Lija, ali postradati za Hrista. Svi mišljahu da će Lije lako savladati golobradog mladića, ali ga Nestor vrže na koplja. I svi stadoše da viču: „Veliki je Bog Dimitrijev“. A car naredi da Nestora poseku mačem, a Dimitrija u tamnicu izbodu kopljima. Sveti Nestor je postradao 306. godine.

Prepodobni Nestor Letopisac. Sveti Andrej, knez Smolenski.