Osia Pelagia

Календар за 17. мај

Све­та му­че­ни­ца Пе­ла­ги­ја Тар­сиј­ска Ро­ђе­на у Тар­су, од не­зна­бо­жних, бо­га­тих ро­ди­те­ља. Чув­ши за спа­се­ње ду­ше, у њој се раз­го­ре љу­бав […]