Преподобно­мученица Филотеја Атинска

Календар за 4. март

Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Фи­ло­те­ја Атин­ска Ро­ђе­на у Ати­ни 1522. го­ди­не. Без­дет­ни ро­ди­те­љи из­мо­ли­ли су је од Бо­га а, ка­да је има­ла 12 […]

Свети великомуче­ник Теодор Тирон

Календар за 2. март

Све­ти ве­ли­ко­му­че­ник Те­о­дор Ти­рон– Велике (зимске) задушнице Кад Те­о­дор сту­пи у вој­ску (ти­рон зна­чи ре­грут), у пук Мар­ма­рит­ски у гра­ду Ама­си­ји, […]

Преподобни Марон Сријски  

Календар за 27. фебруар

Пре­по­доб­ни Ма­рон Си­риј­ски За­во­лев­ши пу­сти­њач­ки на­чин жи­во­та, Све­ти Ма­рон је оти­шао на врх ан­ти­о­хиј­ске пла­ни­не Ки­ре, где је био ста­ри […]